Online bestellen van Uitgaanssite.nl voor een jaar kost u 72,60 Euro, inclusief 12.60 euro BTW. Podia Nationaal

Hierbij maak ik 60 Euro plus BTW is € 72,60 over op NL31RABO 0121 6802 74 voor de dekking van de betaling voor de Uitgaanssite. 

De gegevens moeten tijdig zijn ingevoerd, zodat Uitgaanssite aan het einde van het seizoen de winnaars kan uibetalen.

Uitgaanssite.nl  

Leuvenaarstraat 137, 4800 CA Breda


Persoonlijke gegevens

m/v

Achternaam:

Tussenvoegsel:

Voornaam:

IBAN-nummer: 

Email: 

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:


 

zondag 26 januari 2020 01:00 uur 

terug...